Naslovna » Poslovne vijesti » ASA osiguranje potpisnik Sporazuma o uslužnom rješavanju šteta

ASA osiguranje potpisnik Sporazuma o uslužnom rješavanju šteta

Za klijente ASA osiguranja ovaj Sporazum znači još brže rješavanje odštetnih zahtjeva iz osnova obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Naime, ukoliko je klijent ASA osiguranja oštećen i ima potraživanja za materijalnu štetu od drugog društva za osiguranje koje je potpisnik Sporazuma, štetu će prijaviti i svoja potraživanja naplatiti direktno od ASA osiguranja. Na ovaj način, osim brže i efikasnije isplate štete, o klijentima i njihovim pravima na naknadu štete brine njihova matična osiguravajuća kuća.

ASA osiguranje je jedino domaće osiguravajuće društvo koje je potpisnik Sporazuma, a prema riječima predsjednika Uprave Feđe Morankića, ovo je vrlo važan korak koji vodi ka kreiranju uređenijeg tržišta obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u BiH.

“Čast nam je i zadovoljstvo što smo dio osnivačke, pokretačke snage koja je uložila energiju i trud te kreirala Sporazum o uslužnom rješavanju šteta iz osnova obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Radi se o historijskom sporazumu koji će u srednjem i dugom roku zasigurno promijeniti prirodu bussinesa automobilskog osiguranja i olakšati proces prijave i rješavanja šteta za sve osiguranike u našoj zemlji“, izjavio je Morankić ističući da je ovo vrlo važan pomak za sve klijente ASA osiguranja uzimajući u obzir da je ASA osiguranje i prva osiguravajuća kuća u našoj zemlji koja svojim klijentima omogućava isplatu štete u roku od 24 sata.

“Uvođenjem usluge ‘Brza šteta’ našim klijentima smo uštedjeli vrijeme ali i smanjili brigu o troškovima popravke vozila. Upravo ovim Sporazumom naša usluga dobija još više na snazi, jer naši klijenti neće voditi brigu o brzini isplate štete od strane drugih osiguravajućih kuća već će sve prepustiti svom osiguranju, ASA osiguranju“, izjavio je Morankić.

Izvor: ASA osiguranje potpisnik Sporazuma o uslužnom rješavanju šteta