Naslovna » Financijska tržišta » Centralna banka nema nadležnost u nadzoru poslovanja banaka

Centralna banka nema nadležnost u nadzoru poslovanja banaka

image
Centralna banka BiH / Arhiv

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) ne može poduzimati bilo kakve konkretne mjere prema bankama kada je u pitanju rješavanje problema korisnika kredita u švicarskim francima, budući da nema zakonske nadležnosti u nadzoru poslovanja banaka i donošenja podzakonskih akata kojima se regulira njihov rad.

Rečeno je to u izvještaju koji je guverner CBBiH Kemal Kozarić prezentirao danas članovima Komisije za budžet i finansije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH).

Poslanica Srpske demokratske stranke (SDS) Aleksandra Pandurević zatražila je inforamciju od Centralne banke BiH o problemima korisnika kredita ugovorenih s klauzulom o indeksiranju obaveze u CHF (švicarski fanak) i mjerama poduzetim za rješavanje ovih problema.

– Znamo da je Hypo banka ta koja je izdala kredite za oko 6.000 klijenata i da su oni danas u problemu. Razumijem želju parlamenta da pokuša pomoći građanima BiH jer nisu u jednostavnoj situaciji, ali CBBiH nema nadležnost za nadzor banaka niti može davati bilo kakve instrukcije komercijalnim bankama tako da ovo pitanje nije na pravoj adresi – istaknuo je Kozarić.

S obzirom na odredbe Memoranduma o razumijevanju kojim je uspostavljen Stalni odbor za finansijsku stabilnost nisu pravno obavezujuće za njegove članice one ne mogu imati osnova za bilo kakav pravni zahtjev uime bilo koje članice Stalnog odbora za finansijsku stabilnost ili trećih strana u toku njihove praktične primjene.

Stalni odbor za finansijsku stabilnost može se očitovati isključivo u vidu preporuka, a što je u slučaju kredita plasiranih s valutnom klauzulom u CHF učinjeno u više navrata, a Ugovor o kreditu predstavlja volju dviju strana, te pitanje prava i obaveza iz ugovornog odnosa banke i klijenta potpada pod Zakon o obligacionim odnosima.

Kako je Kozarić kazao kroz taj odbor, kojeg čine ministarstva finansija na sva tri nivoa, agencije za bankarstvo iz oba entiteta i agencija za osiguranje depozita da budu medijator, da izvrše određeni pritisak i da se pomogne u pronalasku rješenja na relaciji klijent-banka.

– Mislimo da upravo na toj relaciji postoje određena rješenja i da je i banci u interesu da relaksira situaciju za svoje klijente, da sačuva reputaciju, da zadrži klijente i da omogući da izvršavaju svoje obaveze jer za one koji ne finansiraju svoje obaveze oni su dužni da izdvoje rezervacije što utiče na finansijski rezultat. Nijednoj banci nije u interesu da klijenti ne finansiraju svoje obaveze – pojasnio je Kozarić.

S druge strane, kazao je, odlukom Švicarske banke klijenti su ušli u ovu situaciju, između njih postoji ugovor koji je pravni akt, ali je banka bila dužna da upozna klijente o valutnom riziku, a u banci tvrde da su to i uradili.

– Agencije za bankarstvo nadziru tu situaciju. Nažalost, izgleda da će sud morati donijeti konačnu odluku te pozivam da se nađe neko srednje rješenje na relaciji klijent-banka i da se izađe iz ove situacije – zaključio je Kozarić.

Pandurević je na sjednici kazala da sve navedeno u izvještaju pokazuje da entitetske agencije za bankarstvo nisu uradile svoj posao.

– Ovi krediti jesu stvar ugovornog odnosa – kazala je Pandurević zalažući se da bude presječena praksa kockarskih kredita u BiH.

Kozarić je naglasio da je 70 posto kredita u BiH indeksirano u euru, jer banke žele da se osiguraju valutnom klauzulom te dodao da su u BiH svi krediti dati  u KM, odnosno da nema nijedan u stranoj valuti.

Članica Komisije iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Dušanka Majkić je ponovila da CBBiH nema nikakve nadležnosti u pogledu nadzora banaka ni zabrane ugovora s klauzulom u stranoj valuti jer je vezivanje kredita za stranu valutu predviđeno zakonom, ističući da niko banke u tome ne može da spriječi, ni agencije za bankarstvo niti bilo ko drugi.

Naime, rastom vrijednosti švicarskog franka stotine hiljada građana korisnika kredita vezanih za franak širom Evrope našlo se u vrlo teškoj situaciji iz koje traže izlaz. U BiH je registrirano 9.802 korisnika kredita u švicarskim francima, od toga 6.100 u Federaciji BiH i 3.702 u Republici Srpskoj.

Članovi Udruženja korisnika kredita “švicarac” organizirali su stoga krajem marta proteste ispred CBBiH u Sarajevu da bi ponovo ukazali na svoj težak položaj, te pozvali institucije države da im pruže pomoć u rješavanju njihovog problema.

/Fena

Izvor: Centralna banka nema nadležnost u nadzoru poslovanja banaka