Naslovna » Politika » Dopunjena Odluka o finansijskoj konsolidaciji “Hidrogradnje”

Dopunjena Odluka o finansijskoj konsolidaciji “Hidrogradnje”

image

Federalna vlada dopunila je Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo.

Na ovaj način je omogućeno da sporazumi o finansijskoj konsolidaciji mogu biti sklopljeni sa zavodima zdravstvenog osiguranja i službama za zapošljavanje i drugih kantona, a ne samo Sarajevskog, kako je bilo propisano, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Izmjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim  prihodima

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o  izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, a razlog je preciziranje pojedinih stavkiu u njegovom tekstu.

Kako je obrazloženo, u Zakonu je, u pregledu stanja obaveza na dan 31.12.2008. godine, za Rudnik “Kreka”, umjesto stvarnog duga rudnika koji za PIO iznosi 57.049.715,39 KM iskazan ukupan dug od 59.518.612,10 KM, a za porez na plaću je umjesto stvarnog duga od 8.438.929,08 KM iskazan ukupan dug od 8.556.750,32 KM.

Pored ispravke ove tehničke greške, izmjenom Zakona je verifikovan stvarni dug za rudnike “Banovići”, “Kakanj” i “Tušnica” po osnovu doprinosa za PIO i poreza na plaću, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

/Fena

Izvor: Dopunjena Odluka o finansijskoj konsolidaciji “Hidrogradnje”