Naslovna » Financijska tržišta » Od 120 miliona KM kredita 90 posto plasirano privrednim subjektima

Od 120 miliona KM kredita 90 posto plasirano privrednim subjektima

image
Vedran Hadžiahmetović, direktor Union Banke d.d. Sarajevo

Vedran Hadžiahmetović, direktor Union Banke d.d. Sarajevo, u intervjuu za Poslovne novine je izjavio da je Banka u prošloj godini ostvarila pozitivan poslovni rezultat.

Na kraju 2014. godine ukupna aktiva je iznosila 379 miliona KM, kapital 52 miliona KM, a dobit poslije poreza 208 hiljada KM. U prethodnoj godini Banka je klijentima odobrila oko 120 miliona KM kredita, od čega se 90 posto odnosi na kredite odobrene privrednim subjektima.

Po njegovim riječima, u 2015. godini aktivnosti će biti usmjerene ka jačanju kreditnog potencijala i dizajniranju savremenih proizvoda i u fokusu aktivnosti svakako će biti podrška privrednim aktivnostima.

Govoreći o prijedlozima za poboljšanje poslovanja Union banke, Hadžiahmetović je izrazio očekivanje da će Vlada FBiH koristiti raspoložive resurse i infrastrukturu, te povećati ulogu Banke kao mogućeg faktora razvoja FBiH.

– Činjenica je da je u konceptu ekonomskog razvoja FBiH za 2014 – 2018 posvećena posebna pažnja privredi i potpori privrednim aktivnostima. U proteklom periodu značajan korak Vlade FBiH je bilo davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke, namijenjenog dugoročnom finansiranju projekata kroz kredite, u skladu sa programom koji će biti ažuriran svake godine. Ranija iskustva i dokazana spremnost Banke mogu posložiti kao model saradnje. Želja nam je da u narednom periodu uz pomoć Vlade FBiH uspostavimo i revolving fondove, kao i dodatne kreditne linije za definisane strateške sektore privrede – izjavio je za Poslovne novine direktor Hadžiahmetović.

/Fena

Izvor: Od 120 miliona KM kredita 90 posto plasirano privrednim subjektima