Naslovna » Politika » Planirana emisija vrijednosnih papira sa uvećanjem od 110 miliona KM

Planirana emisija vrijednosnih papira sa uvećanjem od 110 miliona KM

Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnoj proceduri uputila Prijedlog rebalansa budžeta FBiH za 2014. godinu…

Cilj rebalansa je da, nakon izostanka tranši Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, budu osigurana alternativna sredstva finansiranja za prihodovnu stranu budžeta u cilju nastavka isplate redovnih budžetskih davanja, kao što su ratne i neratne invalidnine, boračke naknade, obaveze prema Federalnom zavodu PIO, te druge stavke.
Osnovne karakteristike Izmjena i dopuna budžeta FBiH za 2014. godinu sadržane su na prihodovnoj i, dijelom, rashodovnoj strani. Naime, u odnosu na prvobitno usvojeni Budžet FBiH za 2014. godinu, Izmjene i dopune podrazumijevaju promjene na strani neporeznih prihoda, vanjskog finansiranja i domaćeg zaduživanja. 
Preciznije, Izmjenama i dopunama u dijelu vanjskog finansiranja planirana su samo 62,5 miliona KM sredstava od šeste tranše Međunarodnog monetarnog fonda uplaćene u januaru 2014. godine.
Također, u dijelu prihoda od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama, planirano je povećanje od dodatnih 75 miliona KM prihoda od neraspoređene dobiti javnih preduzeća u vlasništvu FBiH ostvarene u prethodnim godinama.
Planirana emisija domaćih vrijednosnih papira, tačnije trogodišnjih i petogodišnjih obveznica uvećana je za 110 miliona KM, dok je planirana emisija kratkoročnih vrijednosnih papira – trezorskih zapisa uvećana za dodatnih 50 miliona KM.
Najznačajnije promjene na strani rashoda odnose se na uštede u dijelu bruto plaća i naknada zaposlenih, ostvarene zbog dosljedne politike Vlade FBiH u ograničavanju povećanja broja zaposlenih u federalnim organima uprave.
Federalna vlada je, također, u hitnu parlamentarnu proceduru uputila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju budžeta Federacije BiH, navodi se u saopćenju Vlade FBiH.
Biznis.ba

Izvor: Planirana emisija vrijednosnih papira sa uvećanjem od 110 miliona KM

Komentiraj ovo

Vaša email adresa neće biti objavljena.Obavezna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>