Naslovna » Poslovni imenik BiH

Poslovni imenik BiH

Društvene organizacije, institucije, udruženja - Savezi

Asocijacija inovatora BiH
promocija inovacija članova u zemlji i svijetu...
promocija inovacija članova u zemlji i svijetu
71000
Sarajevo
Centar
Obala Maka Dizdara 2
Auto-moto savez RS
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
78000
Banjaluka
Banjaluka
Braće Podgornik 8
Boračka organizacija RS
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
78000
Banjaluka
Banjaluka
Kralja Alfonsa XIII 1
Ferijalni savez BiH
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
71000
Sarajevo
Centar
Ćemaluša 1
Kinološki savez BiH
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
71000
Sarajevo
Stari Grad
Petrakijina 24
Kinološki savez Herceg-Bosne
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
88220
Široki Brijeg
Široki Brijeg
Fra Didaka Buntića bb
Kinološki savez RS
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
78000
Banjaluka
Banjaluka
Miše Stupara 3
Lovački savez Herceg – Bosne u.g.
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
88220
Široki Brijeg
Široki Brijeg
Antuna Mihanovića bb
Organsko FBiH
usluge saveza udruženja asocijacija organskih proizvođača u FBiH...
usluge saveza udruženja asocijacija organskih proizvođača u FBiH
72290
Novi Travnik
Novi Travnik
Kalinska 5d
Savez demobilisanih boraca BiH
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
71000
Sarajevo
Centar
Ismeta Mujezinovića 40
Savez distrofičara BiH
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
71000
Sarajevo
Novo Sarajevo
Zmaja od Bosne 84
Savez društava prosvjetnih radnika BIH
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
71000
Sarajevo
Centar
Ali-pašina 4/I
Savez energetičara Republike Srpske u.g.
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
78000
Banjaluka
Banjaluka
Patre 5
Savez gluvih i nagluvih lica Bijeljina
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
76300
Bijeljina
Bijeljina
Nušićeva bb
Savez hrvatskih auto-moto klubova u BiH
udruženje vozača motornih vozila...
udruženje vozača motornih vozila
88000
Mostar
Mostar
Akademika Ivana Zovke 12
Savez invalida rada BiH
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
71000
Sarajevo
Novo Sarajevo
Azize Šaćirbegović 122
Savez invalida rada FBiH u.g.
udruženje građana za zaštitu prava invalida rada...
udruženje građana za zaštitu prava invalida rada
71000
Sarajevo
Novo Sarajevo
Dr Fetaha Bećirbegovića 27
Savez invalida rada RS
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
78000
Banjaluka
Banjaluka
Grčka 19
Savez izviđača FBiH
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
71000
Sarajevo
Centar
Mehmed-paše Sokolovića 2
Savez izviđača Kantona Sarajevo
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja...
udruženje organizacija radi ostvarivanja zajedničkog cilja
71000
Sarajevo
Centar
Mehmed-paše Sokolovića 2