Naslovna » Poslovni imenik BiH

Poslovni imenik BiH

Elektrotehnika, kućni i biro aparati i predmeti - Mjerni uređaji i instrumenti - Proizvodnja

proizvodnja, projektiranje, montaža i ispitivanje mjerno-regulacione opreme...
proizvodnja, projektiranje, montaža i ispitivanje mjerno-regulacione opreme
71000
Sarajevo
Novi Grad
Džemala Bijedića 160
Automaticinvest d.o.o.
proizvodnja, ugradnja i servis mjerno-regulacione opreme...
proizvodnja, ugradnja i servis mjerno-regulacione opreme
71123
Istočno Sarajevo
Istočno Sarajevo
Vuka Karadžića bb
Iskraemeco d.o.o.
proizvodnja elektromaterijala, proizvodnja mjernih uređaja i instrumenata...
proizvodnja elektromaterijala, proizvodnja mjernih uređaja i instrumenata
71210
Ilidža
Ilidža
Stup - Hifzi Bjelevca 13
Jesco d.o.o.
proizvodnja mjernih uređaja i instrumenata...
proizvodnja mjernih uređaja i instrumenata
71000
Sarajevo
Novo Sarajevo
Vilsonovo šetalište 9
Libela Elsi BiH d.o.o.
VAGANJE I AUTOMATIZACIJAproizvodnja,servisiranje i trgovina vaga: vage za trgovinu, vage za industriju, vage za skladišta, vage za mesnu industriju, c...
VAGANJE I AUTOMATIZACIJAproizvodnja,servisiranje i trgovina vaga: vage za trgovinu, vage za industriju, vage za skladišta, vage za mesnu industriju, cestne i željezničke vage, automatske kontrolne i etiketirne vage - automatizacija tehnoloških procesa - servis i baždarenje vaga
71000
Sarajevo
Novi Grad
Brčanska 16
Rolvaga d.o.o.
prodaja laboratorijske opreme i materijala, proizvodnja, prodaja i servismjernih uređaja i instrumenata...
prodaja laboratorijske opreme i materijala, proizvodnja, prodaja i servismjernih uređaja i instrumenata
71250
Kiseljak
Kiseljak
Fra Bone Ostojića 3
Tim Know How d.o.o.
konsultantske usluge, proizvodnja mjernih uređaja i instrumenata...
konsultantske usluge, proizvodnja mjernih uređaja i instrumenata
71000
Sarajevo
Centar
Stolačka 38
Zenner Vodomjeri d.o.o.
proizvodnja i prodajamjernih uređaja i instrumenata...
proizvodnja i prodajamjernih uređaja i instrumenata
71000
Sarajevo
Novi Grad
Salke Lagumdžije 13