Naslovna » Poslovni imenik BiH

Poslovni imenik BiH

Energetika, rudarstvo - Rude i minerali - Iskop

Boksit a.d.
iskop i prerada boksita...
iskop i prerada boksita
75446
Milići
Milići
Lukić Polje bb
Global Ispat koksna industrija d.o.o.
proizvodnja koksa i koksarskih proizvoda...
proizvodnja koksa i koksarskih proizvoda
75300
Lukavac
Lukavac
Željeznička 1
Haris d.o.o.
otkrivanje površinskih kopova, prodaja uglja...
otkrivanje površinskih kopova, prodaja uglja
75300
Lukavac
Lukavac
Huskići bb
Japra a.d.
eksploatacija i prerada ruda, proizvodnja građevinskog materijala...
eksploatacija i prerada ruda, proizvodnja građevinskog materijala
79220
Bosanski Novi - Novi Grad
Novi Grad
Miće Šurlana bb
Rudnici boksita d.o.o.
iskop i prerada boksita...
iskop i prerada boksita
78000
Banjaluka
Banjaluka
Ložionička bb
Rudnici boksita d.o.o.
proizvodnja boksita...
proizvodnja boksita
88240
Posušje
Posušje
Ivana Mažuranića 2
Rudnici boksita d.o.o.
proizvodnja boksita...
proizvodnja boksita
88220
Široki Brijeg
Široki Brijeg
Fra Didaka Buntića 14
Rudnici boksita Jajce d.d.
iskop i prerada boksita...
iskop i prerada boksita
70101
Jajce
Jajce
Trg hrvatskih branitelja bb
Rudnici ugljena Tušnica d.o.o.
iskop ugljena, proizvodnja čvrstog goriva...
iskop ugljena, proizvodnja čvrstog goriva
80101
Livno
Livno
Silvija Strahimira Kranjčevića 3
Rudnici željezne rude Ljubija
eksploatacija i proizvodnja željezne rude...
eksploatacija i proizvodnja željezne rude
79101
Prijedor
Prijedor
Dr Jovana Raškovića 1
Rudnik Bakovići d.o.o.
iskop i prerada ruda, proizvodnja građevinskog materijala...
iskop i prerada ruda, proizvodnja građevinskog materijala
71275
Gojevići
Fojnica
Gojevići bb
Rudnik boksita Srebrenica a.d.
iskop i prerada boksita...
iskop i prerada boksita
75430
Srebrenica
Srebrenica
Miloja Mičića bb
Rudnik i termoelektrana Gacko a.d.
proizvodnja čvrstog goriva, električne energije...
proizvodnja čvrstog goriva, električne energije
89240
Gacko
Gacko
Industrijska zona bb
Rudnik krečnjaka i tvornica kreča a.d.
iskop krečnjaka i proizvodnja kreča, proizvodnja građevinskog materijala...
iskop krečnjaka i proizvodnja kreča, proizvodnja građevinskog materijala
74000
Doboj
Doboj
Kneza Miloša 87
Rudnik krečnjaka Vijenac d.o.o.
iskop krečnjaka, proizvodnja građevinskog materijala...
iskop krečnjaka, proizvodnja građevinskog materijala
75300
Lukavac
Lukavac
Prva ulica 1
Rudnik mangana Bužim d.d.
iskop i prerada mangana...
iskop i prerada mangana
77245
Bužim
Bužim
Generala Izeta Nanića bb
Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o.
iskop mrkog uglja...
iskop mrkog uglja
72281
Han Bila
Travnik
Han Bila bb
Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o.
iskop mrkog uglja...
iskop mrkog uglja
71370
Breza
Breza
Branilaca grada bb
Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o.
proizvodnja mrkog uglja...
proizvodnja mrkog uglja
72240
Kakanj
Kakanj
Alije Izetbegovića 17
Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o.
iskop mrkog uglja...
iskop mrkog uglja
72000
Zenica
Zenica
Stjepana Radića 2