Naslovna » Poslovni imenik BiH

Poslovni imenik BiH

Građevinarstvo, komunalije - Protupožarna zaštita

Atlas Ideal d.o.o.
prodaja vatrootpornih jednokrilnih i dvokrilnih vrata, unutarnjih čeličnih vrata u svim bojama i imitacijama drveta, kliznih vatrootpornih vrata, sigu...
prodaja vatrootpornih jednokrilnih i dvokrilnih vrata, unutarnjih čeličnih vrata u svim bojama i imitacijama drveta, kliznih vatrootpornih vrata, sigurnosnih vrata u svim bojama i imitacijama drveta
71000
Sarajevo
Novo Sarajevo
Kolodvorska 11a
Centar za zaštitu od požara Zenica j.p.
usluge protupožarne zaštite...
usluge protupožarne zaštite
72000
Zenica
Zenica
Velikog sudije Građeše 19
Dobrovoljno vatrogasno društvo Jablanica
usluge protupožarne zaštite...
usluge protupožarne zaštite
88420
Jablanica
Jablanica
Doljanka 5
Dobrovoljno vatrogasno društvo Jelah
usluge protupožarne zaštite...
usluge protupožarne zaštite
74264
Jelah
Tešanj
Titova bb
Dobrovoljno vatrogasno društvo Visoko
usluge protupožarne zaštite...
usluge protupožarne zaštite
71300
Visoko
Visoko
Branilaca Bosne 26
DVD Vitez
usluge protupožarne zaštite...
usluge protupožarne zaštite
72251
Stari Vitez
Vitez
Branilaca starog Viteza bb
DVD Vratnik
usluge protupožarne zaštite...
usluge protupožarne zaštite
71000
Sarajevo
Stari Grad
Vratnik mejdan 58
Energosistem d.o.o.
ELEKTROENERGETIKA: projektovanje, revizije, remonti, mjerenja i ispitivanja, nadzor, izvođenje radovaZAŠTITA NA RADU: periodični pregledi i ispitivanj...
ELEKTROENERGETIKA: projektovanje, revizije, remonti, mjerenja i ispitivanja, nadzor, izvođenje radovaZAŠTITA NA RADU: periodični pregledi i ispitivanja sredstava rada i opreme iz oblasti zaštite na radu, obuka radnika iz oblasti zaštite na radu, analiza i izrada mišljenja o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjemPROTIVPOŽARNA ZAŠTITA: davanje stručne ocjene o primjeni propisa, standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji, izrada elaborata i priloga zaštite od požara, obuka radnika koji rukuju sa zapaljivim tečnostima i gasovima u prometuPROJEKTOVANJE, REVIZIJE I NADZOR:elektro faze, mašinske faze, tehnoloških projekata, priloga i elaborata protivpožarne zaštite
(049) 231 090
(049) 231 090
76100
Brčko Distrikt
Brčko Distrikt
Filipa Višnjića 55
600038150008
Firing d.o.o.
poslovi zaštite od požara i zaštite ne radu - ispitivanje i mjerenje elektroinstalacija i periodični pregledi oruđa i uređaja sa izdavanjem protokola ...
poslovi zaštite od požara i zaštite ne radu - ispitivanje i mjerenje elektroinstalacija i periodični pregledi oruđa i uređaja sa izdavanjem protokola i atesta - trgovina i servis vatrogasne opreme
71300
Visoko
Visoko
Čajengradska bb
Glock Sigurnost d.o.o.
usluge protupožarne zaštite, agencija za zaštitu ljudi i imovine...
usluge protupožarne zaštite, agencija za zaštitu ljudi i imovine
71000
Sarajevo
Novo Sarajevo
Muhameda ef. Pandže 199
Granulo-Re d.o.o.
servis i prodaja vatrogasne i hidrantske opreme: vatrogasnih aparata, hidrantskih ormara, sprinkler sistema, mlaznica, crijeva, spojnica, hidrantskih ...
servis i prodaja vatrogasne i hidrantske opreme: vatrogasnih aparata, hidrantskih ormara, sprinkler sistema, mlaznica, crijeva, spojnica, hidrantskih nastavaka
(033) 767 550
(033) 767 551
71210
Ilidža
Ilidža
Bojnička 47
200004570000
061 135 769
INPROZ Institut d.o.o.
poslovi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okolice...
poslovi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okolice
(035) 252 409
(035) 252 409
75000
Tuzla
Tuzla
Armije BiH 15
209193450009
061 135 898
Ostali kontakti: e-mail: inproz@inproz.ba, nedim@inproz.batel. (035) 245 790, 245 791
usluge protupožarne zaštite...
usluge protupožarne zaštite
71123
Istočno Sarajevo
Istočno Sarajevo
Cara Lazara 3
usluge protupožarne zaštite...
usluge protupožarne zaštite
71000
Sarajevo
Centar
Fehima ef. Ćurčića 1
Profesionalna vatrogasna brigada Tuzla
usluge protupožarne zaštite...
usluge protupožarne zaštite
75000
Tuzla
Tuzla
Jalska 7
Profesionalna vatrogasna brigada Vogošća
usluge protupožarne zaštite...
usluge protupožarne zaštite
71320
Vogošća
Vogošća
Izeta Delića 22
usluge protupožarne zaštite...
usluge protupožarne zaštite
78000
Banjaluka
Banjaluka
Hvarska bb
Profesionalna vatrogasna jedinica Brčko
usluge protupožarne zaštite...
usluge protupožarne zaštite
76100
Brčko Distrikt
Brčko Distrikt
Bosne Srebrene 34
usluge protupožarne zaštite...
usluge protupožarne zaštite
78400
Gradiška
Gradiška
Kozarskih ustanika bb
usluge protupožarne zaštite...
usluge protupožarne zaštite
74250
Maglaj
Maglaj
Ilijasa Smajlagića 18