Naslovna » Poslovni imenik BiH

Poslovni imenik BiH

Informatika, Internet

2 T d.o.o.
davaoci internet usluga...
davaoci internet usluga
77000
Bihać
Bihać
Vasif-bega Biščevića 6
2001 Birostroj d.o.o.
prodaja birotehnike i dijelova, izrada i trgovina informatičkim softverom...
prodaja birotehnike i dijelova, izrada i trgovina informatičkim softverom
71000
Sarajevo
Novi Grad
Antuna Branka Šimića 8
4 You. ba d.o.o.
prodaja informatičke opreme, usluge informatičkog inžinjeringa...
prodaja informatičke opreme, usluge informatičkog inžinjeringa
71000
Sarajevo
Centar
Tešanjska 2
4th Dimension d.o.o.
servis informatičke opreme, proizvodnja i prodaja informatičkih sistema, izrada i trgovina informatičkim softverom...
servis informatičke opreme, proizvodnja i prodaja informatičkih sistema, izrada i trgovina informatičkim softverom
71000
Sarajevo
Novi Grad
Antuna Branka Šimića 8
A Plus d.o.o.
prodaja informatičke opreme...
prodaja informatičke opreme
88000
Mostar
Mostar
Kralja Tomislava 51
A-Computers d.o.o.
trgovina informatičkom opremom...
trgovina informatičkom opremom
77000
Bihać
Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 22
A-Computers d.o.o.
trgovina informatičkom opremom...
trgovina informatičkom opremom
77000
Bihać
Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 22
A-Computers d.o.o.
trgovina informatičkom opremom...
trgovina informatičkom opremom
77000
Bihać
Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 22
A-Net d.o.o.
usluge web dizajna, izrada i trgovina informatičkim softverom...
usluge web dizajna, izrada i trgovina informatičkim softverom
72000
Zenica
Zenica
Maršala Tita bb
A-Net d.o.o. – PJ Sarajevo
usluge web dizajna, izrada i trgovina informatičkim softverom...
usluge web dizajna, izrada i trgovina informatičkim softverom
71000
Sarajevo
Centar
Maršala Tita 40
A-Tech Computers d.o.o.
prodaja i servisinformatičke opreme...
prodaja i servisinformatičke opreme
71000
Sarajevo
Novo Sarajevo
Radnička bb
A.C.E. Computers d.o.o.
prodaja računara i računarskeopreme, servis računara, printera, kopir aparata...
prodaja računara i računarskeopreme, servis računara, printera, kopir aparata
71000
Sarajevo
Centar
Hasana Sušića 19
Abacus computers d.o.o.
online prodaja opreme iz oblasti informatike, kućne elektronike, telefonije, POS opreme i ostale elektronske i električne opreme...
online prodaja opreme iz oblasti informatike, kućne elektronike, telefonije, POS opreme i ostale elektronske i električne opreme
78000
Banjaluka
Banjaluka
Branka Zagorca 18
Abitec Office sistemi d.o.o.
prodaja biro i školske opreme i materijala, prodaja i servisbirotehnike i dijelova, prodaja i servisinformatičke opreme...
prodaja biro i školske opreme i materijala, prodaja i servisbirotehnike i dijelova, prodaja i servisinformatičke opreme
74264
Jelah
Tešanj
Husein-kapetana Gradaščevića bb
Account d.o.o.
usluge knjigovodstva i računovodstva - prodaja informatičke opreme...
usluge knjigovodstva i računovodstva - prodaja informatičke opreme
70230
Bugojno
Bugojno
Bosanska 9a
ADM Systems d.o.o.
poslovna rješenja DATALAB PANTHEON za mikro korisnike bez računovodstva, za manja uslužna preduzeća bez računovodstva, za manja, srednja i velika uslu...
poslovna rješenja DATALAB PANTHEON za mikro korisnike bez računovodstva, za manja uslužna preduzeća bez računovodstva, za manja, srednja i velika uslužna preduzeća uz podršku svih ključnih poslovnih procesa - registracija radnog vremena, kontrola pristupa i radnog vremena, satelitsko praćenje vozila, web hosting, računarske mreže
75000
Tuzla
Tuzla
Kozaračka 1
AFIP d.d.
finansijske usluge, usluge informatičkog inžinjeringa...
finansijske usluge, usluge informatičkog inžinjeringa
71000
Sarajevo
Novo Sarajevo
Ložionička 3
AFIP d.d. – Poslovnica Mostar
finansijske usluge, usluge informatičkog inžinjeringa...
finansijske usluge, usluge informatičkog inžinjeringa
88000
Mostar
Mostar
Maršala Tita 91
Agencija 3D Art s.o.d.
produkcija, marketing, web dizajn, 3D dizajn, informatika...
produkcija, marketing, web dizajn, 3D dizajn, informatika
71000
Sarajevo
Centar
Patriotske lige 38
Agencija Adlesoft s.d.
izrada, redizajn i održavanje web stranica, hosting, registracija domena...
izrada, redizajn i održavanje web stranica, hosting, registracija domena
75000
Tuzla
Tuzla
TC Stupine bb