Naslovna » Poslovni imenik BiH

Poslovni imenik BiH

Javna administracija - Pravosuđe

Apelacioni sud Brčko Distrikta
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
76100
Brčko Distrikt
Brčko Distrikt
Trg pravde 12
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
71000
Sarajevo
Stari Grad
Hamdije Kreševljakovića 98
Federalno pravobranilaštvo Sarajevo
zaštita javnih interesa...
zaštita javnih interesa
71000
Sarajevo
Centar
Valtera Perića 15/V
Federalno tužilaštvo Sarajevo
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
71000
Sarajevo
Centar
Valtera Perića 15
Kantonalni sud Novi Travnik
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
72290
Novi Travnik
Novi Travnik
Kralja Tvrtka bb
Kantonalni sud Odžak
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
76290
Odžak
Odžak
Glavni trg 3
Kantonalni sud Sarajevo
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
71000
Sarajevo
Centar
Šenoina 1
Kantonalni sud Široki Brijeg
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
88220
Široki Brijeg
Široki Brijeg
Zaobilaznica bb
Kantonalni sud Tuzla
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
75000
Tuzla
Tuzla
Maršala Tita 137
Kantonalni sud za prekršaje SBK/ŽSB
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
72250
Vitez
Vitez
Stjepana Radića bb
Kantonalni sud Zenica
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
72000
Zenica
Zenica
Masarykova 50
Kantonalno pravobranilaštvo ZDK
zaštita javnih interesa...
zaštita javnih interesa
72000
Zenica
Zenica
Kočevska čikma 1
Kantonalno tužilaštvo Goražde
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
73000
Goražde
Goražde
Zaima Imamovića 3
Kantonalno tužilaštvo Livno
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
80101
Livno
Livno
Trg branitelja bb
Kantonalno tužilaštvo Posavskog Kantona
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
76270
Orašje
Orašje
Zaobilaznica bb
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
71000
Sarajevo
Centar
Radićeva 6
Kantonalno tužilaštvo SBK
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
72270
Travnik
Travnik
Alejla konzula bb
Kantonalno tužilaštvo Tuzla
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
75000
Tuzla
Tuzla
Maršala Tita 137
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
79260
Sanski Most
Sanski Most
Muse Ćazima Ćatića 8
Kantonalno tužilaštvo USK j.p.
vođenje sudskih postupaka...
vođenje sudskih postupaka
77000
Bihać
Bihać
Bosanska 2